Miesiąc: <span>kwiecień 2020</span>

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
10 kwietnia 2020 r.

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zostało ogłoszone Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Pełny tekst obwieszczenia

Zasady i terminy auditów oceny zgodności i akredytacji w sytuacji zagrożenia COVID-19
6 kwietnia 2020 r.

IAF (International Accreditation Forum) opublikowało dokument IAF FAQ zawierający odpowiedzi na niektóre kwestie w obszarach, jakie realizują członkowie organów akredytujących (zrzeszeni w) IAF i akredytowane przez nich jednostki certyfikujące. Pytania i odpowiedzi nie zawierają wyczerpujących wyjaśnień, ale stanowią ogólne wytyczne dotyczące zarządzania oraz działań związanych z oceną zgodności w konkretnej sytuacji COVID-19. …