Nowości w gospodarce odpadami – opinie i komentarze
28 października 2020 r.

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 zamierza przygotować opinię nt. opublikowanego niedawno projektu zmian w ustawie o odpadach https://legislacja.gov.pl/projekt/12339505 (pierwsze refleksje na ten temat znajdują się we wcześniejszym artykule). Jeżeli chcieliby Państwo podzielić się komentarzami i uwagami, bardzo prosimy o ich przekazanie na adres Stowarzyszenia sekretariat@pfiso14000.org.pl do dnia 6 listopada br.

Planowane nowości w gospodarce odpadami – ważne dla audytów recyklerów
26 października 2020 r.

21 października na stronie RCL opublikowany został projekt kolejnej zmiany ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw (nie zakończono jeszcze procesu legislacyjnego poprzedniego projektu zmian!). Projekt miałby wprowadzić zmiany istotne dla audytów zewnętrznych. Ograniczenie zakresu podmiotowego: audytowi w zakresie opakowań mają podlegać tylko przedsiębiorcy wystawiający DPR/EDPR (odzysk przestaje się liczyć). Próg ilościowy …

Projekt NonHazCity w finale INTERREG Project Slam
13 października 2020 r.

Po dwóch intensywnych miesiącach kampanii w mediach społecznościowych nadchodzi wielki moment: w środę, 14 października 2020 r. o godzinie 14.30, na Facebooku odbędzie się na żywo wielki finał INTERREG Project Slam 2020. Jako jeden z sześciu finalistów, nasz projekt NonHazCity przygotował ekscytującą prezentację, ze specjalnym udziałem Ministra Środowiska Hamburga Jensa Kerstana. Prezentacja …

Konferencja z okazji 25-lecia EMAS
12 października 2020 r.

W dniu 29 września br. odbyła się w Berlinie cykliczna konferencja poświęcona Rozporządzeniu EMAS. Tegoroczna konferencja zatytułowana „Between Economic Recovery and the European Green Deal – Pathways for Corporate Sustainability Management” była związana z 25-leciem wejścia w życie Rozporządzenia EMAS. Początkowo konferencja była organizowana w trybie hybrydowym tj. uczestnicy decydowali czy wolą …

Sprostowanie w polskiej wersji Rozporządzenia EMAS
5 października 2020 r.

Z satysfakcją informujemy, że wielomiesięczne zabiegi naszego Stowarzyszenia dotyczące sprostowania niedoskonałości tłumaczeniowych w polskiej wersji językowej Rozporządzenia EMAS zakończyły się sukcesem. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L 288/29 z 3.09.2020 r. ukazało się sprostowanie polskiej wersji językowej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. …