Miesiąc: <span>kwiecień 2023</span>

Spotkanie organizacji zarejestrowanych w EMAS
21 kwietnia 2023 r.

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 zaprasza do udziału w spotkaniu z organizacjami zarejestrowanymi w systemie EMAS. Celem spotkania jest integracja firm z EMAS poprzez stworzenie platformy wymiany doświadczeń, poglądów oraz doskonalenie funkcjonowania EMAS. Spotkanie odbędzie się 15.05.2023 o godz. 12.00 na platformie MS Teams Ramowy program spotkania: Informacja nt. nowego podręcznika użytkownika EMAS …

Informacja o pracach przedstawicieli PF ISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 w I kwartale 2023
3 kwietnia 2023 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego. Komitet Techniczny 270 realizuje zadania obejmujące: terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego, systemy zarządzania środowiskowego, auditowanie i badania środowiskowe, etykietowanie środowiskowe, ocenę cyklu życia, ocenę wyników działalności środowiskowej, zarządzanie gazami cieplarnianymi i …