Stowarzyszenie ISO 14000 I Systemy Zarządzania Środowiskowego

Audyty SZŚ w czasach zarazy

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce wpływa na proces certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego. Ograniczenia wynikające z przepisów związanych ze stanem epidemii, a także wewnętrzne uregulowania wielu organizacji uniemożliwiają przeprowadzenie audytów w zaplanowanych terminach.  Dotyczy to zarówno certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001, jak i weryfikacji EMAS. Instytucje określające zasady akredytowanej certyfikacji na bieżąco reagują na zapytania jednostek certyfikujących i certyfikowanych/rejestrowanych organizacji i publikują wyjaśnienia. Będziemy starali się na bieżąco udostępniać je członkom i sympatykom Polskiego Forum ISO 14000.

IAF FAQ – Często zadawane pytania IAF podczas epidemii COVID-19 (kolorem niebieskim zaznaczono pytania, które wydają się najbardziej istotne z punktu widzenia certyfikacji organizacji)

EC Letter to EMAS Committee COVID-19 – Pismo KE w sprawie audytów w czasie COVID-19

EC Letter to EMAS Committee COVID-19_tlumaczenie – Pismo KE w sprawie audytów w czasie COVID-19 w języku polskim

Pismo sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu w sprawie przedłużenia terminu ważności rejestracji organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS

PF ISO 14000 do Min. Klimatu ws. audytow zdalnych EMAS – Pismo Stowarzyszenia PF ISO 14000 do Ministerstwa Klimatu w sprawie przeprowadzania audytów

Min. Klimatu do PF ISO 14000 ws. audytow zdalnych EMAS – Odpowiedź Ministerstwa Klimatu w sprawie przeprowadzania audytów

Note to EMAS Committee COVID-19_November 2020 – Nota do członków Komitetu EMAS w sprawie wymagań związanych z przeprowadzaniem wizyt w zakładach w trakcie COVID-19

Note to EMAS Committee COVID-19_November 2020_tlumaczenie– Nota do członków Komitetu EMAS w sprawie wymagań związanych z przeprowadzaniem wizyt w zakładach w trakcie COVID-19 w języku polskim

Komunikat nr 312 z dnia 18.03.2020 r. w sprawie działalności Polskiego Centrum Akredytacji w okresie sytuacji nadzwyczajnej związanej z epidemią Covid-19 (punkt 5 dotyczy działalności akredytowanych jednostek certyfikujących)

Audyty zdalne – Wytyczne Grupy Praktyk Audytowania ISO 9001