EMAS

Lista organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) Lista rejestru EMAS

Wykaz weryfikatorów EMAS akredytowanych w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. Wykaz weryfikatorów EMAS (po otwarciu strony należy kliknąć w dolny przycisk “Szukaj”)


Sektorowy dokument referencyjny EMAS dla turystyki SDR turystyka

Sektorowy dokument referencyjny EMAS dla rolnictwa SDR rolnictwo

Sektorowy dokument referencyjny EMAS dla gospodarki odpadami SDR odpady

Sektorowy dokument referencyjny EMAS dla handlu detalicznego SDR handel detaliczny

Sektorowy dokument referencyjna EMAS dla produkcji samochodów SDR produkcja samochodów

Sektorowy dokument referencyjny EMAS dla administracji publicznej SDR administracja publiczna

Sektorowy dokument referencyjny EMAS dla produkcji żywności i napojów SDR produkcja żywności i napojów