Stowarzyszenie ISO 14000 I Systemy Zarządzania Środowiskowego

Zmiany w przepisach prawnych

Zmiany w przepisach prawnych

W tym miejscu, dzięki uprzejmości platformy REGULIS.PL przedstawiamy skróty informacji o aktach prawnych związanych z tematyką ochrony środowiska, które ukazały się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pełne opisy obejmujące szczegółowe informacje o aktach prawnych (kogo dotyczą, czego dotyczą, kiedy wchodzą w życie) dostępne są w dziale Zmiany w przepisach platformy REGULIS.PL

Dostęp do platformy wymaga BEZPŁATNEJ rejestracji i logowania.


Dz. U. 2021 poz. 2083 – świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR – tekst jednolity

19.11.2021

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. 2021 poz. 2083) to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461).


Dz. U. 2021 poz. 1973 – Prawo ochrony środowiska – tekst jednolity

30.10.2021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973) to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461)


Dz. U. 2021 poz. 1941 – Prawo atomowe – tekst jednolity

28.10.2021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo atomowe (Dz. U. 2021 poz. 1941) to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461)


M. P. 2021 poz. 974 – stawki opłaty podwyższonej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w 2022 r.

27.10.2021

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. (M. P. 2021 poz. 974) to obwieszczenie wydane na podstawie art. 293 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 624 z późn. zm.)


M. P. 2021 poz. 960 – stawki opłat za korzystanie ze środowiska w 2022 r.

26.10.2021

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. 2021 poz. 960) to obwieszczenie wydane na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973).


Dz. U. 2021 poz. 1924- ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

26.10.2021

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 11 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2021 poz. 564) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2021 poz. 1513).


Więcej informacji na platformie REGULIS.PL