Stowarzyszenie ISO 14000 I Systemy Zarządzania Środowiskowego

Zmiany w przepisach prawnych

Zmiany w przepisach prawnych

W tym miejscu, dzięki uprzejmości platformy REGULIS.PL przedstawiamy skróty informacji o aktach prawnych związanych z tematyką ochrony środowiska, które ukazały się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pełne opisy obejmujące szczegółowe informacje o aktach prawnych (kogo dotyczą, czego dotyczą, kiedy wchodzą w życie) dostępne są w dziale Zmiany w przepisach platformy REGULIS.PL

Dostęp do platformy wymaga BEZPŁATNEJ rejestracji i logowania.


Dz. U. 2021 poz. 869 – ochrona przeciwpożarowa

8.05.2021

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869) wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).


Dz. U. 2021 poz. 868 – efektywność energetyczna, Prawo ochrony środowiska

8.05.2021

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 868) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2021 poz. 468) oraz zmienia m. in. ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie dnia 22 maja 2021 r.


Dz. U. 2021 poz. 845 – poziomy niektórych substancji w powietrzu – tekst jednolity

6.05.2021

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 poz. 845) wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).


Dz. U. 2021 poz. 802 – Prawo ochrony środowiska

30.04.2021

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 802) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382) oraz zmienia m.in. ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.


Dz. U. 2021 poz. 784 – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko, Prawo budowlane, Prawo wodne, odpady

29.04.2021

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 784) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz zmienia m.in. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.


Więcej informacji na platformie REGULIS.PL