Stowarzyszenie ISO 14000 I Systemy Zarządzania Środowiskowego

Zmiany w przepisach prawnych

Zmiany w przepisach prawnych

W tym miejscu, dzięki uprzejmości platformy REGULIS.PL przedstawiamy skróty informacji o aktach prawnych związanych z tematyką ochrony środowiska, które ukazały się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pełne opisy obejmujące szczegółowe informacje o aktach prawnych (kogo dotyczą, czego dotyczą, kiedy wchodzą w życie) dostępne są w dziale Zmiany w przepisach platformy REGULIS.PL

Dostęp do platformy wymaga BEZPŁATNEJ rejestracji i logowania.


Dz. U. 2023 poz. 369 – zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

01.03.2023

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2021 poz. 1513 z późn. zm.).


Dz. U. 2023 poz. 295 – odpady, Prawo wodne, szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023, szczególne rozwiązania służące ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

14.02.2023

Ustawa zmieniająca m. in. ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.), ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.), ustawę z dnia 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 269) oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687).


Dz. U. 2023 poz. 269 – szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – tekst jednolity

10.02.2023

Obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461).


Dz. U. 2023 poz. 240 – Kodeks pracy

07.02.2023

Jest to ustawa zmieniająca m. in. ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z późn. zm.) w zakresie kontroli trzeźwości w zakładach pracy oraz pracy zdalnej i oceny ryzyka zawodowego.


Dz. U. 2023 poz. 215 – system oceny zgodności – tekst jednolity

02.02.2023

Obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461).


Dz. U. 2023 poz. 160 – gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – tekst jednolity

23.01.2023

Obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz. 1461).


Więcej informacji na platformie REGULIS.PL