Zmiany w przepisach prawnych

Zmiany w przepisach prawnych

W tym miejscu, dzięki uprzejmości platformy REGULIS.PL przedstawiamy skróty informacji o aktach prawnych związanych z tematyką ochrony środowiska, które ukazały się w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Monitorze Polskim oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pełne opisy obejmujące szczegółowe informacje o aktach prawnych (kogo dotyczą, czego dotyczą, kiedy wchodzą w życie) dostępne są w dziale Zmiany w przepisach platformy REGULIS.PL

Dostęp do platformy wymaga BEZPŁATNEJ rejestracji i logowania.


Dz. U. 2020 poz. 2289 – substancje chemiczne i ich mieszaniny – tekst jednolity

21.12.2020

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2020 poz. 2289) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225)


Dz. U. 2020 poz. 2279 – dokonywanie oceny poziomów substancji w powietrzu

18.12.2020

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 poz. 2279) to rozporządzenie wydane na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2021 r.


Dz. U. 2020 poz. 2221 – zakres i sposób przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

14.12.2020

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2020 poz. 2221) to rozporządzenie wydane na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. poz. 1120). Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 26 grudnia 2020 r.


Dz. U. 2020 poz. 2187 – zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa – tekst jednolity

9.12.2020

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2020 poz. 2187) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1862)


Dz. U. 2020 poz. 2127 – Prawo ochrony środowiska, Prawo budowlane, efektywność energetyczna

2.12.2020

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2127) zmienia ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22 oraz m.in. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Ustawa z pewnymi wyjątkami wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2021 r.


Więcej informacji na platformie REGULIS.PL