Współpraca Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 z Polskim Komitetem Normalizacyjnym
20 czerwca 2022 r.

Członkowie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 biorą aktywny udział w pracach normalizacyjnych w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego PKN oraz na szczeblu międzynarodowym w ramach Komitetu Technicznego ISO/TC 207 Environmental Management. Udział we wspomnianych pracach na szczeblu krajowym i międzynarodowym pozwala śledzić światowe trendy normalizacyjne oraz podejmować strategiczne decyzje odnośnie …

Konferencja nt. systemu weryfikacji technologii środowiskowych ETV
27 maja 2022 r.

Pani Izabela Ratman-Kłosińska, kierownik Jednostki Weryfikującej Technologie Środowiskowe zaprasza do udziału w konferencji, która odbędzie się w Brukseli w dniu 1 czerwca 2022 r. jako wydarzenie partnerskie EU Green Week dotyczące systemu weryfikacji technologii  środowiskowych ETV. Konferencja jest organizowana w formie hybrydowej. Więcej informacji i rejestracja uczestników na stronie: https://lifeproetv.eu/our-events/  

XXVII Walne Zebranie Członków PFISO 14000
23 maja 2022 r.

Zarząd Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000, działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia, zaprasza na zwołane na dzień 13. czerwca 2022 r. XXVII Walne Zebranie Członków Udział  w XXVII Walnym Zebraniu można wziąć stacjonarnie w Ośrodku Wypoczynkowym ORLE GNIAZDO HUCISKO k/Częstochowy (https://orlegniazdo.pl/) lub online poprzez link, który zostanie udostępniony wszystkim, którzy potwierdzą swój udział. Ze …

Spotkanie w MKiŚ w sprawie odliczania zanieczyszczeń i audytów
20 maja 2022 r.

Wszystkich zainteresowanych audytorów serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące sytuacji z wystawianiem DPR i EDPR w 2022 roku, które odbędzie się 6 czerwca (poniedziałek) w godzinach 11.00 – 14.00 w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54 w Warszawie oraz w formie online. W spotkaniu, którego celem jest poprawa i uspójnienie rozumienia przepisów, …

Webinarium Aktualne trendy w rozwoju standardów odpowiedzialnego biznesu
6 maja 2022 r.

W imieniu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności uczelni zapraszamy do udziału w webinarium online nt. Aktualne trendy w rozwoju standardów odpowiedzialnego biznesu, które odbędzie się 12 maja 2022 r. w godz. 9.30-11.30. Webinarium będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube MFiPR oraz na Facebooku MFiPR (pod …

Warsztat doskonalący dla audytorów zakładów ZSEiE
2 lutego 2022 r.

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 zaprasza do udziału w warsztacie doskonalącym dla audytorów wykonujących audyty zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (z jednostek posiadających akredytację w zakresie Dave-02) oraz osoby wspierające procesy związane z audytami (organizacja, szkolenia zespołu, nadzór). Termin: 25.02.2022 r (piątek), godz. 9.00 – 15.00 Koszt udziału: 800 zł Miejsce szkolenia: Zakład …