EMAS a audyt energetyczny
28 września 2020 r.

Dzięki staraniom naszych kolegów ze Stowarzyszenia Andrzeja Ociepy i Grzegorza Ścibisza podjętym ponad rok temu mającym na celu uzyskanie od Urzędu Regulacji Energetyki stosownych interpretacji przepisów art. 36 ust. 2  w ustawie o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) osiągnięto niebagatelny sukces! Urząd Regulacji Energetyki uznał, że na podstawie …

Konferencja z okazji 25-lecia EMAS
25 września 2020 r.

Z okazji 25-lecia EMAS w dniu 29 września 2020 r. w Berlinie odbędzie się konferencja pt. “Between Economic Recovery and the European Green Deal – Pathways for Corporate Sustainability Management”. Konferencję organizuje Dyrekcja ds. Środowiska Komisji Europejskiej wraz z Ministerstwem Środowiska, Ochrony Przyrody oraz Bezpieczeństwa Nuklearnego Republiki Federalnej Niemiec. W związku z …

Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu
22 sierpnia 2020 r.

21 sierpnia br. odbyło się spotkanie (internetowe) przedstawicieli Polskiego Forum ISO 14000 z Departamentem Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu w sprawie powiązań między systemami zarządzania środowiskowego i efektywnością energetyczną, w tym audytami energetycznymi. Warto zauważyć, że możliwe jest spełnienie tego obowiązku przez dużych przedsiębiorców przy wykorzystaniu systemów zarządzania energią ISO  50001 lub zarządzania środowiskowego. …

Spotkanie partnerów projektu NHC2 w Kownie
10 czerwca 2020 r.

W dniach 8-10.06.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu NonHazCity2 w Kownie. Ze względu na panującą pandemię było to spotkanie wirtualne. W trakcie spotkania prezentowano działania zrealizowane w projekcie w okresie od lutego do maja. W ramach zadań Polskiego Forum ISO 14000 przedyskutowano potrzeby i problemy w związku z opracowywaniem podręcznika …

Audyty gospodarki odpadami w okresie epidemii – zmiany terminów przyjęte
18 maja 2020 r.

I stało się – Sejm przyjął, Senat wniósł poprawki, Sejm większość z nich odrzucił, Prezydent podpisał, RCL opublikował i 15 maja weszła w życie ustawa z dn. 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarcza 3.0. Terminy obowiązkowych …