Audyty gospodarki odpadami w okresie epidemii – zmiany terminów przyjęte
18 maja 2020 r.

I stało się – Sejm przyjął, Senat wniósł poprawki, Sejm większość z nich odrzucił, Prezydent podpisał, RCL opublikował i 15 maja weszła w życie ustawa z dn. 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarcza 3.0. Terminy obowiązkowych …

Dobre praktyki audytowania ISO 14001:2015
5 maja 2020 r.

W Bazie Wiedzy udostępniliśmy tłumaczenia wytycznych Grupy Praktyk Audytowania ISO 14001:2015. Liczymy, że będą one przydatne dla audytorów działających na polskim rynku, choć należy je traktować raczej jako źródło inspiracji, niż instrukcje postępowania. Wspieranie wymiany doświadczeń miedzy audytorami działającymi w różnych jednostkach certyfikujących jest jednym z ważnych elementów działalności naszego Stowarzyszenia. Zapraszamy …

Seminarium “System zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001:2018 – narzędzie poprawy efektywności energetycznej”
30 kwietnia 2020 r.

Stowarzyszenie PF ISO 14000 serdecznie zaprasza do udziału w zdalnym seminarium Klubu Pełnomocnika „System zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001:2018 – narzędzie poprawy efektywności energetycznej”, które odbędzie się w dniach 20-21.05.2020 (część 1) oraz 24-25.06.2020 (część 2). 7 stycznia br. opublikowane zostało polskie wydanie normy PN-EN ISO 50001:2018, która była tłumaczona i …

Audyty gospodarki odpadami w okresie epidemii c.d.
29 kwietnia 2020 r.

A jednak rząd uwzględnił propozycje zgłoszone przez m.in. Forum, szkoda, że trochę (?) późno. Opublikowany dziś projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza 3.0) przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowych audytów w zakresie odpadów opakowaniowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do 30 …

Audyt SZŚ w czasach zarazy
28 kwietnia 2020 r.

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce wpływa na proces certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego. Ograniczenia wynikające z przepisów związanych ze stanem epidemii, a także wewnętrzne uregulowania wielu organizacji uniemożliwiają przeprowadzenie audytów w zaplanowanych terminach.  Dotyczy to zarówno certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001, jak i weryfikacji EMAS. Instytucje określające zasady akredytowanej certyfikacji na …