Spotkania dotyczące audytu energetycznego
29 kwietnia 2021 r.

Zbliża się termin zakończenia kolejnego cyklu obowiązkowych, wynikających z ustawy o efektywności energetycznej, audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorców. Większość zobligowanych do tego przedsiębiorców z pewnością ma już ustalony sposób realizacji tego obowiązku. Dla nadal rozważających optymalne podejście Polskie Forum ISO 14000 ma propozycję wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa (nie mylić z audytem efektywności …

Spotkanie z organizacjami zarejestrowanymi w EMAS
14 kwietnia 2021 r.

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji zarejestrowanych  w systemie EMAS do udziału w spotkaniu poświęconym obecnej sytuacji systemu EMAS i problemom związanym z jego funkcjonowaniem. Szczegóły spotkania Spotkanie odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. na platformie Clickmeeting. Rozpoczęcie o godz. 13.00 Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia …

PFISO 14000 w Rosji – międzynarodowe seminarium, 21 kwietnia 2021 r.
9 kwietnia 2021 r.

W dniu 21 kwietnia br. w ramach projektu NonHazCity2 odbędzie się w Sankt Petersburgu międzynarodowe seminarium poświęcone skutecznym instrumentom redukcji chemikaliów w ekosystemach miejskich Effective Instruments for Chemical Reduction in the Urban Ecosystems. W trakcie seminarium przewidziane jest wystąpienie wiceprezesa Stowarzyszenia PF ISO 14000 pana Roberta Pochyluka dotyczące zarządzania ryzykiem chemicznym w …

Informacja o nowym obowiązku prawnym dla sprzedawców energii elektrycznej! Czas na realizację do 31 marca!
25 marca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, wprowadziło nowy obowiązek informacyjny dla sprzedawców energii elektrycznej – dotychczasowe przepisy dotyczące struktury paliw rozszerza się na m.in. informacje z zakresu efektywności energetycznej. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym do 31 marca sprzedawca …

Szkolenie uzupełniające dla audytorów w zakresie BDO
12 marca 2021 r.

Polskie Forum ISO 14000 serdecznie zaprasza na szkolenie uzupełniające dla audytorów w zakresie BDO, które odbędzie się w dniu 18 marca 2021 r. w godz. 14.30 – 18.00 za pomocą platformy Clickmeeting. Program szkolenia: Damian Korczewski – Ewidencja dot. opakowań w BDO Nina Leszczyńska – Dudek – Ewidencja dot. ZSEE w BDO …

Wsparcie dla ISO 14001
26 lutego 2021 r.

Jak wiadomo norma ISO 14001 ma charakter ogólny i nie odnosi się do konkretnych aspektów środowiskowych. Organizacje poszukujące bardziej szczegółowych informacji na temat wykorzystania modelu systemu zarządzania opisanego w normie ISO 14001 w działaniach związanych z konkretnymi aspektami mogą szukać wsparcia w innych dokumentach należących do rodziny ISO 14000.  W 2019 r. …