Kategoria: <span>Aktualności</span>

Posiedzenie Grupy Roboczej 11 w Londynie
22 stycznia 2020 r.

W dniach 15-17.01.2020 r. w Londynie odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej 11 Podkomitetu 1 działającego w ramach Komitetu Technicznego 207 ISO. Posiedzenie miało na celu kontynuację prac nad wypracowaniem projektu roboczego normy ISO 14002-2 Environmental management systems – Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental …

Wydanie polskiej wersji normy ISO 50001:2018
15 stycznia 2020 r.

W dniu 7.01.2020 r. ukazała się oficjalnie polska wersja normy ISO 50001:2018, tj. PN-EN ISO 50001:2018-09, podającej wymagania dla systemu zarządzania energią w organizacjach. Wymagania dla systemów zarządzania energią zawarte w normie ISO 50001 zostały zmodyfikowane w oparciu o doświadczenia z funkcjonowania systemów zarządzania energią wg poprzedniej normy (ISO 50001:2011). Aktualna struktura …

Szkolenie kompetencyjne dla weryfikatorów środowiskowych EMAS
15 stycznia 2020 r.

W dniach 8-9.01.2020 r. w Gdyni odbyło się szkolenie kompetencyjne dla weryfikatorów środowiskowych EMAS, podczas którego zaprezentowano zakres oraz koncepcję podręcznika zarządzania ryzykiem chemicznym, sporządzanego w ramach trwającego projektu NonHazCity2. Uczestnicy szkolenia odnieśli się do zaprezentowanych informacji oraz wyrazili chęć zapoznania się z jego treścią, a także przetestowania jego zapisów.     …

EMAS i audyty energetyczne – kolejne rozmowy
13 stycznia 2020 r.

Jak już informowaliśmy, Polskie Forum ISO 14000 bierze udział w dyskusjach nad ułatwieniami dla dużych przedsiębiorstw dotyczącymi realizacji obowiązkowych audytów energetycznych, wynikających  z ustawy o efektywności energetycznej przy wykorzystaniu systemu ekozarządzania i audytu EMAS. W dniu 10.12.2019 r. w Ministerstwie Klimatu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone możliwości wykorzystania EMAS do spełnienia tego …

Spotkanie audytorów przeprowadzających audyty zewnętrzne recyklera
20 grudnia 2019 r.

13 grudnia odbyło się spotkanie w Ministerstwie Klimatu, organizowane przez Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 dla audytorów przeprowadzających audyty zewnętrzne recyklera. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Sławomir Mazurek wraz z dyrekcją, kierownictwem i zespołem Departamentu Gospodarki Odpadami. Dodatkowo zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska oraz PCA. W spotkaniu …