Kategoria: <span>Aktualności</span>

Szkolenie kompetencyjne DAVE-01 dla weryfikatorów środowiskowych EMAS
14 września 2022 r.

Informujemy, że szkolenie kompetencyjne przygotowane na podstawie Programu Akredytacji Weryfikatorów Środowiskowych EMAS (DAVE-01) odbędzie się w formie online w dniach 12-13 oraz 16-17 stycznia 2023 roku w godz. 16.00-20.00. Zgodnie z wymaganiami DAVE-01 szkolenie zakończy się egzaminem potwierdzającym nabyte kompetencje. Pozostałe szczegóły dotyczące szkolenia zostaną podane w późniejszym terminie. W razie pytań bądź …

Konsultacje dot. zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
29 sierpnia 2022 r.

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji trwają konsultacje dotyczące zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Projekt ustawy zmieniającej, uzasadnienie oraz ocena skutków regulacji dostępne są pod linkiem https://legislacja.gov.pl/projekt/12362811 Głównym powodem zmian jest implementacja do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia …

Światowy Tydzień Wody (Sztokholm 23.08 – 01.09.2022r.)
26 sierpnia 2022 r.

Już od ponad 30 lat, w sierpniu, odbywa się wiodąca konferencja poświęcona globalnym problemom związanym z wodą. Głównym organizatorem Konferencji jest Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Wody (SIWI). Z uwagi na to, że Konferencja ta trwa jeden tydzień wydarzenie to określa się mianem Światowego Tygodnia Wody (ang. World Water Week). W tych dniach eksperci …

Pomoc publiczna dla organizacji sektora energochłonnego
18 lipca 2022 r.

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 1312 – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001532  – przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą pod nw. kodami PKD / PKWiU mogą występować z wnioskami o  udzielnie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, …

Informacja o pracach przedstawicieli PF ISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 w II kwartale 2022
4 lipca 2022 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach Komitetu Technicznego 270 ds. Zarządzania Środowiskowego. Komitet Techniczny 270 realizuje zadania obejmujące: – terminologię dotyczącą zagadnień zarządzania środowiskowego, – systemy zarządzania środowiskowego, – auditowanie i badania środowiskowe – etykietowanie środowiskowe, – ocenę cyklu życia, – ocenę wyników …