Stowarzyszenie ISO 14000 I Systemy Zarządzania Środowiskowego

Członkostwo

Zostań członkiem Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy:

Warunki członkostwa – wysokość składek

Składka dla członków rzeczywistych

  • 100 PLN – jednorazowa opłata wpisowa dla nowych członków Stowarzyszenia – zgodnie z uchwałą nr 3/I/97
  • 100 PLN za rok – zgodnie z uchwałą nr 6/XXV/20

Studenci przystępujący do Stowarzyszenia są zwolnieni z opłaty wpisowej – zgodnie z uchwałą nr 1/I/99

Składka dla członków wspierających (wpłata roczna) – zgodnie z Uchwałą Zarządu z 8 grudnia 2008 w sprawie zmiany oferty dla członków wspierających.

  • podstawowa, dla firm kategorii:
    • mikroprzedsiębiorstwo: 500 PLN
    • MSP: 1500 PLN
    • duże: 3000 PLN
  • pełna, dla każdej kategorii firm zwiększona o 50 % w stosunku do podstawowej indywidualnie negocjowana

Zasady wnoszenia składek określone zostały w uchwale Zarządu z 2 stycznia 2008.

Składki i wpisowe należy wpłacać wyłącznie na konto Stowarzyszenia Klub Polskie Forum ISO 14000
Adres: Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000
ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

nazwa banku: mBank SA
nr konta: 15 1140 2004 0000 3602 7934 0205