Informacja o pracach przedstawicieli PF ISO 14000 w Komitecie Technicznym 270 w I kwartale 20233 kwietnia 2023 r.