Konferencja nt. systemu weryfikacji technologii  środowiskowych ETV27 maja 2022 r.