Stowarzyszenie ISO 14000 I Systemy Zarządzania Środowiskowego

Kontakt

Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000
ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000080182

NIP: 951-17-13-993

Adres do korespondencji:
ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk

tel. 516 498 935
e-mail: sekretariat@pfiso14000.org.pl

Punkt informacyjny w Częstochowie
tel. 504 255 341

Klauzula informacyjna RODO

    *

    Pole wymagane