Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PFISO 140006 grudnia 2022 r.