Posiedzenie Grupy Roboczej 11 w Londynie
22 stycznia 2020 r.

W dniach 15-17.01.2020 r. w Londynie odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej 11 Podkomitetu 1 działającego w ramach Komitetu Technicznego 207 ISO. Posiedzenie miało na celu kontynuację prac nad wypracowaniem projektu roboczego normy ISO 14002-2 Environmental management systems – Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental … Czytaj dalej Posiedzenie Grupy Roboczej 11 w Londynie
22 stycznia 2020 r.