Instytucje partnerskie

Porozumienia o współpracy

Porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Centrum Akredytacji i Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 14000 zostało zawarte 27 listopada 2008 roku.
Zakres współdziałania obejmuje:

  • przedstawianie przez PCA informacji o aktualnym stanie krajowego systemu akredytacji na konferencjach,
  • sympozjach i zjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • udział przedstawicieli PCA w konferencjach, sympozjach i zjazdach Stowarzyszenia na szczególnych zasadach,
  • bieżąca wymiana informacji związanych z krajowym systemem akredytacji, wykorzystywanych do doskonalenia działalności obu stron.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 14000 zostało zawarte 28 grudnia 2009 roku.
Zakres współdziałania obejmuje:

  • promowanie i doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego oraz doskonalenie procedur rejestracji w systemie EMAS,
  • podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat systemu EMAS,
  • poszerzanie zakresu korzyści dla organizacji rejestrujących się w EMAS,
  • wzmocnienie znaczenia przestrzegania wymagań prawnych w ramach systemów zarządzania środowiskowego.