Zarządzanie chemikaliami jako część systemu zarządzania środowiskowego – Poradnik
14 czerwca 2021 r.

Poradnik, który mamy przyjemność Państwu zaprezentować, przedstawia koncepcję zarządzania chemikaliami dla organizacji wdrażających i utrzymujących system zarządzania środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001 lub rozporządzenie EMAS w celu wsparcia ich integracji. Poradnik powstał w oparciu o przekonanie, że SZŚ może być stosowany do zarządzania chemikaliami i że połączenie tych dwóch koncepcji … Czytaj dalej Zarządzanie chemikaliami jako część systemu zarządzania środowiskowego – Poradnik
14 czerwca 2021 r.