Zarządzanie chemikaliami w ramach systemu zarządzania środowiskowego – wirtualny warsztat
30 listopada 2020 r.

25 listopada br. odbył się wirtualny warsztat, w trakcie którego przedstawiliśmy wersję roboczą poradnika „Zarządzanie chemikaliami w ramach systemu zarządzania środowiskowego”.

W pierwszej części warsztatów przedstawiono następujące tematy:

  • Zarządzanie ryzykiem chemicznym i systemy zarządzania środowiskowego – podobieństwa i różnice
  • Jak wykorzystać koncepcję systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 / EMAS do efektywnego zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami

W drugiej części, uczestnicy zostali podzieleni na podgrupy, w których dyskutowali na temat poradnika oraz przedstawiali swoje uwagi i propozycje zmian.

W wydarzeniu wzięło udział 97 uczestników reprezentujących przemysł, administrację publiczną, organizacja pozarządowe, instytucje naukowe, decydentów (ministerstwa), konsultantów oraz instytucje normalizacyjne.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz przedstawione uwagi i komentarze.