Warsztat doskonalący dla audytorów przeprowadzających audyt recyklera i zakładów przetwarzania ZSEE 3 października 2023 r.